Skarlı Alopesilerde Saç Ekimi

Skarlı Alopesi, Skarlı Alopesi Saç Ekimi,Skarlı Alopesilerde Saç Ekimi

Saç folikülü kök hücrelerinde kalıcı hasara yol açan skatrisyel alopesilerde, geri dönüşü olmayan saç dökülmesi meydana gelmekte, hastanın benlik imajını ve öz saygısını olumsuz yönde etkilemektedir. Skatrisyel alopesiler, “birincil (primer)” ve “ikincil(sekonder)” skatrisyel alopesiler olarak iki ana gruba ayrılır.

Birincil(primer) skatrisyel alopesi, etiyolojisi bilinmeyen çeşitli enflamatuvar hastalıklardan oluşur. Foliküler açıklıkların kalıcı kaybına yol açar ve foliküler yapıların fibröz doku ile patolojik olarak yer değiştirmesine neden olurlar.

İkincil(sekonder) skatrisyel alopesiye, saçlı deriyi ilgilendiren tüm kütanöz enflamatuvar süreçler sebep olabilir. Oluşan enflamasyon veya hasara bağlı saç foliküllerinde kalıcı hasar meydana gelir.

Mevcut tedavi modaliteleri, lokal veya sistemik immünomodülasyon ile hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı veya inhibe etmeyi amaçlamaktadır. İlk seçenek tedaviler; betametazon ve klobetazol losyon veya krem ​​gibi topikal steroidler ve intralezyonel triamsinolon asetonid’dir.

Retinoidler, hidroksiklorokin ve mikofenolat mofetil gibi sistemik immun modülatör ajanlar, hızla ilerleyen hastalıkta kortikosteroidleri desteklemek ve enflamasyonu azaltmak için kullanılabilmektedir

Saç ekimi; hastalığın remisyona girdiği yani durduğu hastalarda, kalıcı olarak kaybolan saçlar için iyi bir tedavi alternatifi olabilir.

Skatrisyel Alopesi İçin En İyi Saç Ekim Yöntemi Nedir?

FUE yöntemi skatrisyel alopeside altın standart saç ekim yöntemidir.

Hangi Skatrisyel Alopesi Hastası Saç Ekimi Adayıdır?

Hastanın sikatrisyel alopesisi aktif değilse ve yara izi saç dökülmesine neden olmuyorsa hastaya saç ekimi tedavisi yapılabilir.

Skatrisyel Alopeside Başarılı Saç Ekimi Sonuçları Elde Etmek İçin Hangi Faktörler Önemlidir?

  • Skatrisyel alopesinin tipi
  • Donör saçın mevcudiyeti
  • Kafa derisi gevşekliği
  • Hastanın iyileşme özellikleri
  • Yeterli vaskülarizasyon
  • Skarın yeri

iyi sonuçlar için önemlidir.

 

 

 

 

Ümit Mahallesi Ankaralılar Caddesi No: 2 Kat: 7 Daire: 7 Nokta Ankara Çankaya / ANKARA

Aşırı Terleme ve Tedavi Yöntemleri

Aşırı Terleme Aşırı terleme, normal terlemeye oranla vücudun atması gerekenden çok daha fazla sıvıyı dışarı atması rahatsızlıgıdır. Vücutta en çok…

Cilt Yenileme Tedavi Yöntemleri

Yüz Cilt Yenileme ile daha iyi bir cilde sahip olabilir miyim? Evet. Yaşlanma veya diğer hasarlara bağlı oluşan yüz cildi…

Yüz dolgusu ankara

Yüz Dolgusu Yüz Dolgu Maddeleri Yüz dolgu maddeleri, kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve yaşla birlikte azalan yüz dolgunluğunu geri kazanmak için…

Botulinum Toksinin Etki Süresi Ne Kadardır?

Botulinum Toksinin Etki Süresi Ne Kadardır? Botulinum toksin, kasların çalışmasını sağlamak için sinir sinyalleri veren reseptörlere bağlanarak çalışır. Ancak, vücudumuz…

Lazerle Tırnak Mantarı Tedavisi Ankara

Lazer İle Tırnak Mantarı Tedavisi Ankara Tırnaklar mantarı enfeksiyonu tüm deri hastalıklarının % 4-8’ini oluşturur. Mantarlar tırnaklarda dermatofit denilen mikroorganizmaların…
Menü