Saç Ekimi Teknikleri Ve Uygulamaları


Saç ekimi işlemi doktorların hemşire yardımcıları ile birlikte yaptığı kompleks bir estetik cerrahi uygulamadır. Öyle ki saç ekimi için uygun adayın belirlenmesinden anestezi, köklerin alınması, saç köklerinin yerleştirileceği deliklerin açılması ve köklerin yerleştirilmesine kadar her biri için ayrı deneyim ve bilgi gerektirir.

Saç ekim işlemi ile neredeyse tamamen doğal sonuçlar alınabilmektedir. Yaşınız, donor sıklığınız, açık alanınız ve saç yapınız değerlendirilerek nasıl bir sonuç alabileceğiniz belirlenebilir. Böylece saç ekimine uygun olup olmadığınıza karar verebilirsiniz.

Değerlendirme teknik açıdan hem muayene hem de çeşitli yardımı digital aletler yardımı ile yapılabilir.

En çok sorulan sorulardan biride saç ekimi ağrılı bir işlem midir? Saç ekimi lokal anestezi altında yapılan neredeyse ağrısız bir işlemdir.  Lokal anestezi uygulaması uygun enjeksiyon tekniği ile uygulanmalıdır.

Özet olarak saç ekim işlem sonucu matematiksel olarak hesaplandığında nasıl bir sonuca ulaşılabileceği tahmin edilebilir. Açık alan ile kapatılacak alan arasındaki oran işlemin sonucunu belirler.

Ancak deneyimli ve alanında uzman hekimler bu matematiksel orana kendi yeteneklerini katarak sonucu daha iyi hale getirebilirler.

Saç ekimi hangi durumlarda yapılabilir?

 • Genetik Erkek tipi saç dökülmesi (Androgenetik Alopesi)
 • Kadın tip saç dökülmesi (Female Androgenetik alopesi, Female patern hair loss)
 • Kaza, yanık gibi sebeplerle bağlı oluşan saç dökülmeleri
 • Ciltte hastalıkları sonucu oluşan kalıcı saç dökülmeleri (Liken pilanopilaris, FFA, DLE…)
 • Saç çizgisi geriden başlayıp öne aldırmak isteyen veya erkek tipi saç çizgisi olan kadın hastalar
 • Sakal ekimi
 • Bıyık ekimi
 • Kaş ekimi

Saç ekimi, geriye dönüşümsüz saç hastalıklarında kaybedilen saçların geri kazanılması için halen tek alternatif yöntemdir.

Aşağıda daha akademik düzeyde hazırlanmış genel saç ekimi bilgilerini bulacaksınız.

Modern saç cerrahisi Foliküler ünite transplantasyonu (fut) dayanıklı saçlı bölgeden saç köklerinin alınarak saçsız deri bölgesine nakledilmesi işlemiyle neredeyse tamamen doğal sonuçlar elde edilebilmektedir. Son on yılda popüler hale gelen Foliküler ünite extraksyonu sayesinde donor bölgede lineer skar kalmaması diğer vücut alanlarınında donor olarak kullanılbilmesine olanak sağlaması sayesinde endikasyon alanları genişlemiştir.

Saçlar self imaj ve kimliğin en önemli birleşenlerinden olup saç dökülmesi ile karşılaşan bireyler görüntülerinin bozulmasının onlar için sosyal dezavantaj olabileceğini düşünürler. Saç dökülmesi ile karşı karşıya olan bireylerin yaşam kalitelerinin düştüğünü, depresyon, özgüven eksikliği ve daha az sosyal entegrasyon olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. İşte bu yüzden saç dökülmesi olan hastaların oluşabilecek bu etkilerin minimize edilebilmesi için tedavi edilmeleri gerekir.

Alopesilerin tedavisinde şu an için tek kalıcı yöntem saç ekimi olarak görülmektedir. Saç ekimi sadece genetik saç dökülmesi problemi olan hastalar için değil skatrisyel alopesiler, kaş, sakal, bıyık, pubik bölge ve kirpik içinde en önemli estetik tedavi alternatifleri arasında yer alır.

Saç ekiminde gelişen modern teknikler, elde edilen doğal ve tatmin edici sonuçlar ile daha fazla hasta saç ekimi için uygun aday haline gelmeye başlamıştır.

Saç ekim endikasyonları ve uygun adayın belirlenmesi ;

Saç ekiminin en önemli aşamalarından birini doğru adayın belirlenmesi oluşturur. Bütün kozmetik işlemlerde başarılı kozmetik sonuçlar adayın uygun olup olmadığının belirlenmesi ile başlar. Saç ekimi için uygun aday belirlenirken en önemli kriterlerden biri hastanın beklentisini karşılayacak miktarda donorunun olmasıdır. Donorun yetersiz olduğu hastalar en başından itibaren işlem için uygun adaylar olmayacaklardır.

Aşağıdaki endikasyonlar için saç ekimi yapılabilir ;
 • Androgenetik alopesi (AGA)
 • Female patern androgenetik alopesisisi (FAGA) olan kadın hastalar
 • Skatrisyel alopesiler
 • Sekonder skatrisyel alopesiler
 • Primer skatrisyel alopesiler
 • Facial hair transplantation: Sakal, bıyık ekimi, kaş ve kirpik ekimi
 • Pubic hair transplantation
Uygun adayın belirlenmesin de dikkat edilmesi gereken durumlar ;
 • Hastanın yaşı; Zamanlama saç ekiminde önemli faktörler arasında yer alır. Diğer tıbbi  endikasyonlardan farklı olarak erken olarak saç ekimi yapmanın bir avantajı yoktur. 20 li yaşlarda saç dökülmesi ile karşılaşan gençlerin çoğu eski saç çizgilerine kavuşmak istemektedirler. Hem saç dökülmelerinin sonlanacağı evreyi kestirmekteki güçlük hem de hasta beklentisi açısından genellikle 25 yaşından önce saç ekimi yapılması önerilmemektedir.

 

 • Saç ekimi için göreceli (relative) kontrendikasyonlar; kanama bozukluğu olan hastalar, kan sulandırıcı kullananlar, unstable aritmi problemi olanlar, kronik obstriktif akciğer hastalığı ve majör psikiyatrik bozukluğu olanlar yer alır. Saç ekim konsültasyonunda en zor konulardan biride hastanın beklentisini değerlendirmektir. Gerçekçi beklenti içinde olmayan hastaları anlamak konsulatsyonun en önemli deneyimsel kısmını oluşturur. Gerçekçi beklenti içinde olmayan hastalar işleme kabul edilmemelidir.
FUE Yöntemi

FU lerin sonradan bir ayırma işlemine ihtiyaç duymaksızın saçlı deriden birer birer alınması işlemidir. FU ler saç lı deri ve deri altı dokusuna arrector kası ile sıkıca tutunurlar. Bu seviyeden yapılan 3-4 mm derinlikte punch kesileri ile graftler serbestleşir ve sonrasında penset yardımı ile yağ dokusu ile toplanır. Doktorun deneyimi ve hastanın cilt yapısı grfat lerin transection oranlarında etkili olan faktörlerdendir. Ekstraksyon için kullanılan punchlar hastanın saç kalınlığına göre 0.6-1.0 mm çapında değişir. Punchlar keskin veya daha kör punchlar olarak kullanılabilir. Son dönemlerde yıldız ve trompet şeklinde yeni punchlarda transeksyon oranlarını azaldığı deneyimlenmektedir.

Değerlendirme ve planlanma ;
 • Fotograf; İşlem öncesi ve sonrası oluşan sonucun değerlendirlebilmesi ve kayıt olması açısından mutlaka hastanın fotoğrafı mutlaka alınmalıdır.

 

 • Genel değerlendirme; Erkek hastalarda AGA açısından tanı için genellikle laboratuvar teste ihtiyaç duyulmaz. Ancak kadın hastalarda telogen effluvium ve diğer bazı saç dökülmesi nedenlerinin teşhis edilmesinde detaylı incelemeler ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca işlem öncesi hastanın tam kan, metobalik durumu, hepatit paneli ve HIV testleri istenmelidir. Aslında tüm bunlardan daha önemli ilk değerlendirme hastanın psikolojik durumu olabilir. Trikotillomani, body dismorfik sendrom ve obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda işlem sonucu istenildiği gibi olmayabilir. Trikotiolomani ve body dismorfik sendromlu hastalar için saç ekimi kontrendike olabilir .

 

 • Alıcı bölgenin değerlendirilmesi; Alıcı bölgenin değerlendirilmesinde erkek hastalar için Norwood sınıflaması kadın hastalarda ise genellikle Ludwig sınıflaması kullanılır. Bu sınıflamaların ışığında hastalar için ihtiyaç duyulan tahmini graft sayıları tespit edilir. Aşağıdaki tabloda erkek hastalarda saç dökülmesi evrelerine göre ortalama graft sayıları verilmiştir .

 

 • Donorun değerlendirilmesi; Donor değerlendirilirken cm2 deki folliküler ünite sıklığı, yine cm2 deki kıl sıklığı, saçların rengi, saçların kalınlığı ve saçların şekli açısından değerlendirilmelidir. Donor foliküler ünite sıklığı ve kıl sıklığı saç ekimi için uygun adayların belirlenmesinde en önemli faktördür. 225 kıl/cm2 olan hastalar saç ekimi için şanslı adaylardır. 150-180 kıl/cm2 yoğunluğu olan hastalar özel olarak değerlendirilmeli, 150 kıl/cm2 den az kıl yoğunluğu olan hastalar saç ekimi için durumlarına göre uygun adaylar olmayabilirler. Kıl kalınlığı 60 mikrondan daha ince saç teli olanlar genellikle daha az volüm elde edilir. 80 mikrondan daha kalın kıl çapına sahip hastalar oldukça avantajlıdır. Bu hastalarda donor sıklığı iyi değil ise işlem sonucunda istenilen volüm elde edilemeyecektir. Saç karekteri ayrıca saç ekimini etkiler. Dalgalı ve kıvırcık saçlı hastalar ile açık renkli saçlar daha avantajlı sonuçlar oluşturacaklardır.

 

 • Saç çizgisinin belirlenmesi; Hastanın yüzüne uygun olarak planlanmalıdır. Ancak graft sayılarının yetersiz olduğu durumlarda biraz daha yukarıdan başlayabilir.  Saç çizgisinin yüksekliği her iki kaşı birleştiren kaş çizgisinden genellikle 8-9 cm yukarıdadır.

 

 • İşlem öncesi uyarılar ve onam alınması; İşlemden önce hastaların kullandığı tüm ilaçlar gözden geçirilerek operasyon esnasında etkileşime girebilecek ilaçlar ile kanama problemi oluşturabilecek ilaçlar kesilmelidir. Yapılacak yöntem için bilgi verilmesi yöntemler arasındaki farkların tartışılması. Anestezi, ilaç allerjisi, enfeksyon, folliculit, kist formasyonu, donor ve alıcı bölgedeki skar ile hissizlik ve uyşukluk olasılıkları önceden anlatılarak onamı alınmalıdır.

 

 • Saç ekim işlemi; Saç ekim işlemi saçların donor bölgeden alınarak açık alanlara transferini içerir.

 

 • Anestezi; Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Ancak etkili ve operasyon boyunca devam eden bir anestezi sayesinde işlem etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

 • FUT yöntemi ile saç köklerinin elde edilmesi
Kadınlarda saç ekimi

Erkeklerde saç dökülmesi özgüven kaybı oluşturmasına rağmen toplum tarafından bir yere kadar olgunluk ve bilgeliğin işaret olarak görülebilirken kadınlarda hem kültürel hem de sexüel çekicilik açısından kabul görmemektedir. Kadınlarda saç dökülmesi kellikten çok seyrelme ve incelme şeklindedir. Bunun yanında kadınlar saç dökülmelerini gizlemek için erkeklerden çok daha fazla seçeneğe sahiptirler.

Kadınlarda saç ekiminin endikasyonları;
 • Kadın tipi saç dökülmesi (Female patern Androgenetik alopesi),
 • Skarlı alopesiler,
 • Traksyonel alopesi
 • Saç çizgisinin geride olması veya geri çekilmesine sebebi ile saç çigisinin yeniden oluşturulması

Kadınlar erkeklerden farklı olarak genellikle saç çizgisini koruyarak geri kalan kısımda bir seyrelme şeklinde görüldüğünden kolaylıkla kamufule edebilirler. Saç dökülmesinin ileri evrelerinde ancak görünür hale gelir. Kadın hastalarda en önemli sorun yeterince donor sıklığının yeterli olup olmadığıdır. Bu sebeple uygun adayların belirlenmesinde ilk önce donor sıklığının ve her bir folllküler ünitedeki kıl sıklığına bakmak gerekir.

Kadınlarda saç ekim yöntemi seçilirken hastanın donor bölgesinin traş edilmesi konusunda fikri sorulmalıdır. Traş olmak istemeyen hastalar, ki genellikle kadınların hastaların çoğu traş olmak istemez . Bu hastalarda FUT yöntemi seçilebilir. Donor bölgeden çıkarılan şerit kısmı sadece traşlanacağında işlem sonrasında bir zorluk oluşmaz. Bu yöntem de ile kalan dikiş izine bağlı oluşacak skar konusunda çekinceleri olan hastalar için FUE yöntemi kullanılır.

 

 

 

 

 

Open chat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?